Vår dirigent

Uppsala domkyrkas flickkör

Margareta Raab

 är utbildad vid Geijerskolan i Ransäter och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon var i 15 år anställd som kyrkomusiker och körledare i Oscarskyrkan, Stockholm, där hon ledde kyrkans fem barn- goss- och ungdomskörer. Förutom flickkören är Margareta också dirigent för domkyrkas gosskörer. Utöver CD-skivor med Oscars flickkör respektive Oscars barn- och ungdomskör är hon dirigent och musikalisk ledare på CDn “Juleglädje” (Sony music). Margareta anlitas ofta som gästdirigent och föreläsare i ämnet barn- och ungdomskörsmetodik. Hon efterträdde Andrew Canning som dirigent för Uppsala domkyrkas flickkör sommaren 2003.

Kontaktuppgifter:


Uppsala domkyrkas flickkör

Domkyrkoplan 7

753 10 Uppsala

uppsala.domkyrkas.flickkor@svenskakyrkan.se


Organisationsnummer: 802460-5381

Bankgirokonto: 769-2833


Kontaktpersoner:


Margareta Raab

Dirigent

Tfn: 018-430 36 10

margareta.raab@svenskakyrkan.se


Osva Olsen

Ordförande

osva.palma@gmail.com