Kören som förening

Uppsala domkyrkas flickkör

Uppsala domkyrkas flickkör som förening

Uppsala domkyrkas flickkör

Domkyrkoplan 7

753 10 Uppsala

Organisationsnummer: 802460-5381

Bankgirokonto: 769-2833

 

 

 

Styrelsen för verksamhetsåret 2015-2016 består av:

 

Ordförande

Osva Olsen

osva.palma@gmail.com

 

Vice ordförande

Morgan Sandberg

 

Sekreterare

Anna Widmark

 

Kassör

Carina Nordberg

 

Stödföräldrar

Charlotte Bjurbo

Nina Martinell

 

Styrelseledamot

Erik Nordberg

 

Körrepresentanter

Mia Straatman

Elisabet Nordberg

 

Dirigent

Margareta Raab

018-430 36 10

margareta.raab@svenskakyrkan.se

 

Vill Du vara med och sjunga?

 

Här kan du läsa om körresor, evenemang och annat som händer just nu.

 

 

Besök även vår broderkör, Uppsala domkyrkas gosskörs hemsida!

udg.se