Kalendarium

Uppsala domkyrkas flickkör

Kalendarium:

 

UDF (AM) - Uppsala domkyrkas flickkör (Anna & Maria)

LF - Lilla flickkören

UDF tutti - UDF AM + LF

UDG (kk) - Uppsala domkyrkas gosskör (konsertkör)

LG - Lilla gosskören

UDG tutti - UDG kk + LG

UDG sop - UDG sopraner

 

 

September:

 

10/9 11:00 Högmässa i domkyrkan UDF Anna

 

30/9 15:00 Lördagsmusik i domkyrkan UDF tutti

 

Oktober:

 

15/10 11:00 högmässa i domkyrkan UDF AM

 

 

November:

 

12/11 11:00 familjemässa Innanför överallt, domkyrkan UDF & UDG tutti

 

December:

 

10/12 16:00 & 18:00 Luciakonserter, domkyrkan UDF tutti

24/12 11:00 Julspelet i domkyrkan UDF AM & UDG sop