Uppsala domkyrkas flickkör

Kalendarium:

 

UDF (AM) - Uppsala domkyrkas flickkör (Anna & Maria)

LF - Lilla flickkören

UDF tutti - UDF AM + LF

UDG (kk) - Uppsala domkyrkas gosskör (konsertkör)

LG - Lilla gosskören

UDG tutti - UDG kk + LG

UDG sop - UDG sopraner

 

 

Februari:

 

9/2 15:00 Lördagsmusik i Uppsala domkyrka UDF Maria & LF

 

Mars:

 

23/3 17:00 Konsert i Västerås domkyrka tillsammans med Västerås domkyrkas flickkör och UDF Anna & Maria

 

24/3 11:00 Högmässa i Västeråsdomkyrka tillsammans med Västerås domkyrkas flickkör och UDF Anna Maria

 

April:

 

7/4 16:00 Aftonsång i Uppsala domkyrka LF & LG

 

 

Maj:

 

19/5 11:00 Högmässa i Uppsala domkyrka UDF Maria & Anna

19/5 13:00 Musikkafé i katedralkaféet LF

 

Juni:

 

6/6 15:00 Konsert på nationaldagen, tidig musik, i Uppsala domkyrka UDF Anna & Maria