Kalendarium

Uppsala domkyrkas flickkör


Kalendarium:UDF (AM) - Uppsala domkyrkas flickkör (Anna & Maria)

LF - Lilla flickkören

UDF tutti - UDF AM + LF

UDG (kk) - Uppsala domkyrkas gosskör (konsertkör)

LG - Lilla gosskören

UDG tutti - UDG kk + LG

UDG sop - UDG sopranerSeptember:


8/9 16:00 Visningsgudtjänst av domkyrkan UDF Maria och LF


8/9 19:00 Konsert med UDF Anna


23/9 11:00 Högmässa i domkyrkan UDF Anna


29/9 18:00 Vesper under patriarkbesök UDF Maria, LF & LG


 

Oktober:


6/10 15:00 Gemensam konsert med Mädchenchoir Wiesbaden


21/10 11:00 Högmässa i domkyrkan UDF AM


21/10 16:00 Aftonsång LF och LG


November:


December:


9/12: Luciakonserter 15:30 (UDF Tutti) & 17:00 (UDF AM) & 19:00 (UDF Anna)


24/12 11:00 Julspel (UDF AM & UDG sopraner)