Kalendarium

Uppsala domkyrkas flickkör

Kalendarium:

 

UDF (AM) - Uppsala domkyrkas flickkör (Anna & Maria)

LF - Lilla flickkören

UDF tutti - UDF AM + LF

UDG (kk) - Uppsala domkyrkas gosskör (konsertkör)

LG - Lilla gosskören

UDG tutti - UDG kk + LG

UDG sop - UDG sopraner

 

 

Februari:

 

4/2 18:00 Vinterkonsert i Danmarkskyrka UDF AM

 

11/2 16:00 Aftonkonsert LF & LG

 

Mars:

 

18/3 11:00 högmässa i domkyrkan UDF AM

 

29/3 18:00 Skärtorsdagsmässa UDF AM

 

 

April:

 

15/4 16:00 Aftonsång

 

20-22/4 Besök från ungdomskören Vantaa youth coir

 

21/4 15:00 Lördagsmusik UDU + Vantaa youth choir

 

Maj:

 

20/5 11:00 Högmässa i domkyrkan UDF AM

Juni:

 

2/6 15:00 Musikcafé i Katedralkaféet Lilla flickkören

 

6/6 15:00 Konsert i domkyrkan UDF AM

 

13-20/6 Turné