Kalendarium

Uppsala domkyrkas flickkör

Kalendarium:

 

UDF (AM) - Uppsala domkyrkas flickkör (Anna & Maria)

LF - Lilla flickkören

UDF tutti - UDF AM + LF

UDG (kk) - Uppsala domkyrkas gosskör (konsertkör)

LG - Lilla gosskören

UDG tutti - UDG kk + LG

UDG sop - UDG sopraner

 

 

September:

 

8/9 16:00 Visningsgudtjänst av domkyrkan UDF Maria och LF

 

8/9 19:00 Konsert med UDF Anna

 

23/9 11:00 Högmässa i domkyrkan UDF Anna

 

29/9 18:00 Vesper under patriarkbesök UDF Maria, LF & LG

 

Oktober:

 

6/10 15:00 Gemensam konsert med Mädchenchoir Wiesbaden

 

21/10 11:00 Högmässa i domkyrkan UDF AM

 

21/10 16:00 Aftonsång LF och LG

 

November:

 

December:

 

9/12: Luciakonserter 15:30 (UDF Tutti) & 17:00 (UDF AM) & 19:00 (UDF Anna)

 

24/12 11:00 Julspel (UDF AM & UDG sopraner)